Publications Login
Home List all
@article{,
	author     = {Chuanfu Xu, Xiaogang Deng, Lilun Zhang, Jianbin Fang, Guanxue Wang, Yi Jiang, Wei Cao, Yonggang Che, Yongxian Wang, Zhenghua Wang, Wei Liu, Xinghua Cheng},
	title      = {Collaborating CPU and GPU for large-scale high-order CFD simulations with complex grids on the TianHe-1A supercomputer},
	journal     = {Journal of Computational Physics},
	year      = {2014},
	month      = {December},
	volume     = {278},
	pages      = {275–297},
	url       = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2014.08.024},
	topic      = {Parallel Programming},
	group      = {PDS}
}